Persondatapolitik

Persondata

Når du opretter en brugerkonto på www.yama.dk, finder følgende betingelser anvendelse i forhold til dine persondata.

Du opfordres til at udskrive eller gemme disse betingelser.

yama.dk drives af:

Yama.dk
CVR: 34318239
Flæsketorvet 68
DK-1711 København V

Samtykke

Gennem fortsat brug af www.yama.dk og accept af disse persondataretlige betingelser, giver du yama.dk samtykke til behandling af dine persondata, som beskrevet i disse betingelser.

Salgs- og leveringsbetingelser

Udover nærværende persondatarelaterede betingelser finder også yama.dk's salgs- og leveringsbetingelser anvendelse, når du handler på www.yama.dk.

Persondataretlige betingelser

Brugen af www.yama.dk er til enhver tid underlagt de gældende persondataretlige betingelser. Betingelserne kan ændres uden varsel.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til disse betingelser, er du velkommen til at kontakte os pr. e-mail til [email protected]

Logstatistik

Yama.dk anvender logstatistik. Det betyder, at vi anvender statistikken til eksempelvis at undersøge, hvilke varer der sælger bedst.

Persondata ved køb

I forbindelse med at du foretager indkøb på www.yama.dk, indsamler vi en række personoplysninger om dig. De oplysninger vi registrerer, er: Dit for- og efternavn, dine adresseoplysninger, din e-mail-adresse, samt hvilke produkter du køber. Vi registrerer også, om du har oplyst, at du som kunde er privatperson eller virksomhed. Oplysningerne opbevares ikke krypteret, og de transmitteres heller ikke i krypteret form.

Kreditkortoplysninger krypteres og sendes direkte til vores betalingsformidler (DIBS). Yama.dk lagrer ikke dine kreditkortoplysninger.

Personoplysningerne anvender vi til at ekspedere din ordre, og lagrer af hensyn til regnskabslovgivningen oplysningerne i en periode på 5 år fra dit seneste køb.

Herudover registrerer vi, at du har accepteret vores salgs- og leveringsbetingelser og disse persondataretlige betingelser (persondatapolitik), samt i hvilket omfang du har accepteret, at yama.dk sender dig e-mails.

Såfremt du har valgt at modtage vores nyhedsbrev, anvender vi også dine oplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet. I så fald lagrer vi oplysningerne om dig, indtil du framelder modtagelsen af nyhedsbrevet, dog mindst 5 år fra dit seneste køb.

De oplysninger vi registrerer i forbindelse med dit køb på www.yama.dk anvendes ikke til andre formål.

Persondata i forbindelse med brugerprofil

Obligatoriske oplysninger

Det er ikke nødvendigt at oprette en brugerprofil, for at foretage køb på www.yama.dk, og det er ikke nødvendigt at foretage køb på www.yama.dk, for at oprette en brugerprofil.

Når du opretter en brugerprofil hos yama.dk, registrerer vi en række oplysninger om dig. Nogle af disse oplysninger er obligatoriske i forbindelse med en brugerprofil.

Disse oplysninger er: dit for- og efternavn, dine adresseoplysninger og din e-mail-adresse. Vi registrerer også, hvilke produkter du køber via din brugerprofil, samt om du har oplyst, at du som kunde er privatperson eller virksomhed.

Herudover registrerer vi, om du har accepteret vores salgs- og leveringsbetingelser og disse persondataretlige betingelser (persondatapolitik), samt i hvilket omfang du har accepteret, at yama.dk sender dig e-mails.

Disse obligatoriske oplysninger anvender vi på samme måde, som oplysninger du måtte afgive i forbindelse med et køb (se også afsnittet om ´Persondata ved køb´). Herudover anvender vi din e-mail-adresse til at identificere din brugerprofil.

Vi lagrer de obligatoriske oplysninger i en periode på 5 år fra dit seneste login. Såfremt du har valgt at modtage vores nyhedsbrev, anvender vi også dine oplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet. I så fald lagrer vi oplysningerne om dig, indtil du framelder modtagelsen af nyhedsbrevet, dog mindst 5 år fra dit seneste login.

Cookies og IP-adresse

Yama.dk anvender såkaldte cookies. En cookie er en lille fil, som lagres på din computer og indeholder en identifikation af computeren over for yama.dk. Filen indeholder ikke i sig selv oplysninger om dig. Cookies bruges for at skabe en så god brugeroplevelse af yama.dk som muligt for dig, fx for at huske dit brugernavn. Du kan altid slette cookies fra din computer.

I forbindelse med hvert besøg på www.yama.dk registreres den anvendte IP-adresse. Din IP-adresse er adressen på den computer, som du anvender til besøget. IP-adressen registreres for at sikre, at yama.dk altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget.

Indsigt og berigtigelse

Du kan, ved at rette henvendelse til yama.dk, få oplyst hvilke persondata om dig, vi som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingen har, hvem der modtager oplysningerne og hvorfra oplysningerne stammer. yama.dk forbeholder sig dog ret til kun at besvare sådan henvendelse, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse om det samme.

Hvis du opdager, at de oplysninger, som yama.dk som dataansvarlig behandler om dig, er fejlbehæftede eller vildledende, opfordres du til at foretage rettelse af dette. Såfremt du retter henvendelse til yama.dk herom, vil vi foretage rettelsen for dig.

Oplys os om fejl og lignende

Hvis du oplever indhold på www.yama.dk, som du finder fejlagtigt, anstødeligt, i strid med god etik eller måske direkte i strid med loven, beklager vi naturligvis dette. Vi har desværre ikke mulighed for at kontrollere alt det indhold, som vores brugere lægger op på hjemmesiden.

Vi vil dog meget gerne høre fra dig i sådanne tilfælde, hvorefter vi undersøger det nærmere. Du kan altid kontakte os pr. e-mail til [email protected] eller på en af de andre måder vi angiver på vores kontaktside.

Videregivelse af persondata

Yama.dk har en klar politik for behandlingen af dine data.

Yama.dk er meget opmærksom på at forhindre ethvert misbrug af dine persondata.

- Yama.dk videregiver alene persondata i det omfang, brugeren selv har givet tilladelse til at dele disse, f.eks. brugergenereret indhold såsom anmeldelser.

- Yama.dk videregiver ikke persondata til tredjepart.

- Du kan til en hver tid bede om at blive fjernet fra mailinglister, eller helt at blive fjernet fra yama.dks databaser. Du skal blot sende en mail eller kontakte os på anden vis. Personoplysninger bliver lagret indtil vi modtager besked om at de ønskes fjernet.

- Yama.dk forbeholder sig dog ret til at videregive dine persondata i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af virksomheden yama.dk. Erhverver vil i disse tilfælde skulle overholde disse betingelser.

Vi respekterer vores kunders og vores besøgendes ret til privatliv.

Rettigheder

Når du lægger indhold, oplysninger eller data på www.yama.dk, giver du yama.dk en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset og overdragelig brugsret til sådant materiale, med henblik på drift af hjemmesiden.

Samtidig giver du yama.dk ret til at give en tilsvarende brugsret til sådant materiale i overensstemmelse med afsnittet ´Anmeldelser´.

Dataansvarlig

Yama.dk er dataansvarlig i forhold til de data, som registreres i forbindelse med køb på www.yama.dk og de obligatoriske data, som registreres i forbindelse med en brugerprofil hos yama.dk samt registrering af cookies og ip-adresse.

For øvrigt indhold, som du lægger på www.yama.dk, er du selv dataansvarlig.

Databehandler

Yama.dk anvender en ekstern virksomhed, til at foretage den tekniske drift af www.yama.dk. Denne virksomhed behandler data, for hvilke yama.dk er dataansvarlig.

Ved accept af disse betingelser accepterer du, at yama.dk også lader data, for hvilke du er dataansvarlig, behandle af samme databehandler.

Databehandleren handler alene efter instruks fra yama.dk. Du giver ved accept af disse betingelser yama.dk fuldmagt til at give sådan instruktion også for de data på www.yama.dk, for hvilke du selv er dataansvarlig. Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. På din anmodning - og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde - giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til at denne kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Tvister

En eventuel tvist mellem yama.dk og en erhvervsdrivende afgøres efter gældende retspraksis og ved relevante domstol.

Forkortelser og terminologi

I nærværende dokument er følgende forkortelser anvendt.

www.yama.dk = Hjemmesiden www.yama.dk og alle derfra tilgængelige services tilvejebragt af yama.dk

yama.dk = Registreret varemærke ejet af yama.dk. Refererer i dette dokument til virksomheden yama.dk inkl. eventuelt fremtidige datterselskaber.